บรมราชาภิเษกบรมนาถ ปรมราชาธิราชนฤบดี

สิริสวัสดิ์ทั่วรัฐธานี ปลื้มเปรมปรีดิ์ผองพสกไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง